Öykü: Kocaya Ne Oldu?

İstanbul’un her yeri İstanbul değil, bazı yerleri hiç bir şehrin parçası olamamış, hiçbir devletin iradesini görmemiş. Şehrin bazı mensupları gerçek…

Bahis: Var Olmanın İkinci Unsuru

Edib Harabi’nin şathiyesi meşhurdur. “Vahdetname”yi kastediyorum. O şiirden Allah’ın varlığının insanın bu var oluşu anlaması ile kıymet kazandığını anlarım. Elbette şiir…

Bahis: Aydın Olma Taassubu

Aydın olmak ifadesi sıkça kullanılmakta ve genellikle Avrupa’nın malum dönemlerine atıf yapılmaktadır. Avrupa’nın fikri dönüşümü ile aynı eğilimdeki dönüşümler de…

Öykü: Aşığın Öyküsü

Hakikatte ne sen varsın ne de ben Yaşımı, yılımı hatırlamıyorum. Bir hasret hatırlıyorum. Onun da nerede başladığını hatırlamıyorum.  Mevsimleri, yılları…

Öykü: Dervişin Öyküsü

Maveradan bekliyorken bir haber Perde kalktı öyle gördüm ben beni “Merhaba, muhterem sen yeni mi geldin?” “Evet abi” “Abi değil hocam…

Bahis: Götürü Dünyasında Karakter

İnsan olarak en değerli varlığımızın hayatımız olduğu yanılgısına düşünüyoruz; oysa en kıymetli varlığımız karakterimizdir. Karakterden taviz vermeme hayatı anlamlı kılar, onun anlamını korur. İnsanın şahsiyetini muhafaza ederek ölmesi ne kadar kıymetlidir.